Giải Đề thi Topik 35 (Phần 4)

Tiếp nối các bài hướng dẫn giải đề thi Topik lần thứ 35, hôm nay mình xin hướng dẫn tiếp phần Ngữ pháp của Đề.

※ [ 1 ] ( ) 에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

1 . 어제는 친구들과 같이 점심을 (…………. ) 바로 도서관에 갔다.

① 먹든지

② 먹거나

③ 먹고 나서

④ 먹다 보면

Câu trên đại loại nghĩa là “Hôm qua, tôi đi cùng với bạn ăn trưa (…..) đến thư viện ngay.

Chúng ta cùng đi tìm hiểu 4 cấu trúc tương đương với 4 đáp án cần lựa chọn:

 

먹든지 – Cấu trúc Động từ  +든지

1.Dùng khi có 2 sự lựa chọn, hoặc cái này, hoặc cái kia

 

- 이 번 방학에 고향에 가든지 여행을 갈거예.

Kỳ nghỉ lần này, tôi sẽ về quê hoặc sẽ đi du lịch

-  제가 부모님이 보고 싶으면 편지를 쓰든지 전화를 해요.

Mỗi khi nhớ bố mẹ, hoặc là tôi viết thư, hoặc là tôi gọi điện

- 가: 이력서는 어떻게 내는 거예요?

나: 메일로 보내시든지 우편으로 보내시면 됩니다

A: Tôi nộp CV thế nào?

B:  Anh có thể gửi qua email hoặc đường bưu điện

-A: 명절인데 고향에도 못가고 넘 심심해요

B: 책을 읽든지 영화를 보세요

A: Nghỉ lễ mà không về quê được nên thấy buồn buồn.

B: Thế thì đọc sách hay xem phim đi.

 

2.Dùng khi muốn đưa ra một sự không liên quan, tương phản giữa vế trước và vế sau ‘dù có..’

 

- 내가 누구를 사랑하든지 상관하지 말아요.

Dù tôi có yêu ai anh cũng đừng can thiệp vào

- 영수이는 무슨 일을 하든 열심히 해요.

Yeongsu dù có làm việc gì cũng rất chăm chỉ

- 그 책은 싸든지 비싸든지 꼭 사다 주세요.

Quyển sách đó dù rẻ hay đắt cũng nhất định mua giúp tôi nhé

- 너 오든지 안 오든지 내가 꼭 기다릴거예요.

Dù em đến hay không, tôi cũng nhất định sẽ đợi em.

- 누구를 만나든지 친절히 대해야죠.

Dù có gặp ai thì cũng phải đối đãi cho thân thiện chứ.

 

3. Có ý nghĩa tương tự như 이나 (dùng với danh từ), nhưng dùng với động từ:  thể hiện sự nhượng bộ ‘hay là…’.

 

- 빵이든지 뭐든지 좀 드셔야지요.

Dù là bánh mì hay gì thì anh cũng phải ăn chút gì chứ.

- 밥을 먹든지 말든지 상관 안 해.

Cô ấy có ăn hay không cũng chả liên gì đến tôi cả.

- 심심하면 책을 읽든지 해요.

Nếu anh thấy buồn chán thì hay là đọc sách đi.

- 술을 마시든지 담배를 피우든지 지나치게 하지 마세요

Có uống rượu hay hút thuốc gì thì cũng đừng có quá đà.

- 가든지 말든지 빨리 결정하세요.

Đi hay không chị mau quyết định đi.

- 수박이라든지 참외라든지 뭐 그런 거 없어요?

Ở đây không có dưa hấu hay dưa lê gì à?

-전화가 온다든지 누가 찾아 온다든지 하면 즉시 연락해, 알았지?

Hoặc có điện thoại, hoặc có ai đến tìm thì phải ngay lập tức liên lạc cho tôi, biết chưa?

-그 사람이 거기에 없으면 이메일이라든지 전화번호라든지, 그 사람의 연락처를 주세요.

Nếu anh ấy không có ở đó thì e-mail cũng được, số điện thoại cũng được, cho tôi xin địa chỉ liên hệ của anh ấy.

 

먹거나 – Cấu trúc Động từ +거나: “hoặc là, hay là”

-  저는 눕거나 앉을 수 없어요.

Tôi không thể nằm xuống hay ngồi được.

- 돈을 주거나 선물을 주세요.

Đưa tôi tiền hoặc quà.

- 머리가 아프거나 열이 날 때 이 약을 드세요.

Hãy uống thuốc này khi bạn đau đầu hoặc sốt.

Cấu trúc này các bạn đều đã được học ở Sơ cấp cho nên mình xin không đi vào chi tiết.

 

먹고 나서  - Cấu trúc Động từ  +나서 : diễn tả hành động này tiếp sau hành động khác, tương đương vớiㄴ/은 후에.

-  저녁을 먹고 나서 신문을 읽어요.
Sau khi ăn tối xong, tôi đọc báo.

-  읽고 나서 숙제를 해요.
Sau  khi đọc xong tôi làm bài tập

-  숙제를 다 하고 나서 친구에게 전화를 걸어요.
Sau khi làm tất bài tập xong, tôi gọi điện cho bạn

 

먹다 보면 – Cấu trúc Động từ + 보면

Một hành động nào đó liên tục xảy ra và cuối cùng dẫn đến một kết quả nào đó.

 

- 이 책이 어렵지만 열심히 읽다 보면 저절로 이해하게 될거예요.

Quyển sách này khó, nhưng nếu cứ chăm chỉ đọc thì tự nhiên sẽ hiểu thôi.

- 자꾸 만나다 보면 정이 들거예요.

Cứ gặp nhiều rồi sẽ có tình cảm thôi.

- 가다보면 휴게소가 나오겠지.

Cứ đi rồi sẽ có trạm nghỉ chân thôi.

- 일을 하다 보면 그 일을 좋아하게 될거예요.

Cứ làm rồi sẽ thấy thích công việc đó thôi.

한국말을 공부하다 보면 재미있는 것을 알게 될거예요.

Cứ học tiếng Hàn rồi sẽ thấy được sự thú vị của nó.

 

Qua  phần giải thích 4 cấu trúc trên, hẳn các bạn đã chọn được đáp án. Đáp án là 먹고 나서  

 

어제는 친구들과 같이 점심을 먹고 나서  바로 도서관에 갔다.

Sau khi ăn trưa với các bạn ngày hôm qua, chúng tôi đi đến thư viện ngay.

 

Do nôi dung bài đã dài nên mình xin chia sẻ các câu tiếp theo vào Bài học sau. Bạn nào thi Topik tháng 10 này và có nhu cầu ôn thi, vui lòng liên lạc với nick skype:daytienghanquoc để đăng ký lịch học dự kiến vào tháng 9 (khóa học 12 buổi). Chúc các bạn ôn thi tốt!

Trang Thơm

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất