Cấu trúc “chữ cái” tiếng Hàn

Tiếng Hàn mà ta sử dụng ngày nay bao gồm 24 mẫu tự chính (gồm 14 phụ âm và 10 nguyên âm) cùng 15 mẫu tự ghép (gồm 5 phụ âm và 11 nguyên âm).

NGUYÊN ÂM ĐƠN 

PHỤ ÂM ĐƠN             

NGUYÊN ÂM KÉP 

PHỤ ÂM KÉP           

 

Dạy tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất