Cấu trúc câu “고 싶어하다” : muốn

Cấu trúc này diễn tả ý muốn làm một việc gì đó dùng cho ngôi thứ 3 

 Thì của câu được chia ở cấu trúc “싶어 하다”

Thể phủ định của cấu trúc “싶어 하다”

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất