Các từ “tượng thanh”

Từ tượng thanh , các từ  vựng liên quan đến âm thanh, tiếng kêu của đời sống hàng ngày

 

Tài liệu tiếng Hàn

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất