Các câu hỏi chỉ nguyên nhân thông dụng

왜? – Tại sao?/Vì sao?

왜 + 무엇을 했어요?

Dùng trong trường hợp bạn muốn hỏi về nguyên nhân của một hành động, sự vật, sự việc nào đó.

**왜 베트남어를 공부하세요?=>Tại sao anh học tiếng Việt?

**왜 그여자가 울었어요?=>Tại sao cô ấy khóc?

**왜 늦게 왔어요?=>Tại sao anh đến muộn?

**왜 여러분을 서로 싸웠어요?=>Tại sao các em ấy đánh nhau?

**왜 그들이 헤어졌어요?=>Tại sao họ chia tay?

** 왜 늦게 왔어?=>Tại sao đến trễ?

**왜 웃어?=>Tại sao cười?

** 왜 나한테 전화를 안 했어?=>Tại sao anh không gọi điện cho em?

** 왜 그렇게 생각하세요?=>Tại sao anh lại nghĩ như thế?

**왜 안 드세요?=>Tại sao anh không ăn?

Hỗ trợ học Hán Hàn

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất