Bài tập “Về số và lượng từ”

A. Tập viết số nhé:

a> Viết từ số sang chữ Hàn :

b> Viết từ chữ Hàn sang số nhé :

B. Điền vào chỗ trống :

Ví Dụ : 사람이 세 명 있어요. : Có 3 người

C. Dịch các câu sau sang tiếng Hàn :

Ví Dụ : Cá thu một con giá 1 ngàn 5 trăm won. ===> 고드어는 한 마리에 천오백 원이에요.

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất