Bai tập: “Hoàn thành các mẫu câu về quan hệ gia đình”

A. Khi muốn biểu hiện một vật thuộc sở hữu của mình hoặc của ai đó thì dùng mẫu câu : (  hoặc tên mình hoặc tên người +  + vật sở hữu).

나 – 남편 : 나의 남편 ===> Tôi _ Chồng : Chồng (của) tôi

Ví Dụ :

B. Bạn hãy nhìn vào hình và đóng vai cô dâu Xuân giới thiệu về những người thân có trong hình bằng cách trả lời câu hỏi sau: (trả lời bằng cả 2 cách sở hữu nhé

이분은 누구예요?

Vị trí từ trái sang : Bố ruột, anh trai, em gái, chị chồng, chồng Xuân, Xuân và bố mẹ chồng Xuân

V í Dụ :

C. Hãy điền từ chỉ quan hệ được giải thích trong các câu sau vào chỗ trống, đồng thời ôn lại mẫu “이에요/예요” :

Ví Dụ:

D. Hãy viết cách xưng hô trong quan hệ gia đình vào các câu sau:

Ví Dụ :

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất