Bài tập ” Chuyển đổi dạng động từ”

  • < >

        Hãy viết các động từ  sau dưới dạng đề cao (theo mẫu)

갑 니 다 → 가 십 니 다

 

 

보 기:

  • < >  

         Hãy hoàn thành các câu (theo mẫu):

선 생 님 ……………(웃 다)  → 선 생 님 께 서 웃 으 십 니 다

 

 

 

:

  • < >  

Hãy viết thành các câu văn dưới dạng đề cao chủ ngữ (theo mẫu):

가:  어 디 에 가 십 니 까?

나:  집 에 갑 니 다

 

 

 

보 기:

         Hãy liên kết các từ sau thành những câu văn:

(동 생), (할 아 버 지), (이), (께 서), (잡 니 다), (주 무 십 니 다).

(아 이), (어 른), (께 서), (가), (먹 습 니 다), (드 십 니 다).

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất