Ba thói quen tốt của con người

인간의 3가지 좋은 습관: 3 thói quen tốt của con người

1) 일하는 습관:Lao động
2) 운동하는 습관:Thể dục
3) 공부하는 습관:Học tập

3가지 만남의 복: 3 mối duyên may mắn

1) 부모:Cha mẹ
2) 스승(멘토) :Thầy giáo
3) 배우자:Bạn đời

남에게 주어야 3가지:  3 điều nên cho đi

1) 필요한 이에게 도움:Giúp đỡ
2) 슬퍼하는 이에게 위안:An ủi
3) 가치있는 이에게 올바른 평가:Đánh giá đúng

내가 진정 사랑해야할 세사람: 3 người mà ta cần thật lòng yêu quý

1) 현명한 사람:Người sáng suốt
2) 덕있는 사람:Người đạo đức
3) 순수한 사람:Người trong sáng

반드시 소유해야할 3가지: 3 điều cần sở hữu

1) 건강:Sức khỏe
2) 재산:Tài sản
3) 친구(배우자) :Bạn bè (bạn đời)

인생의 3가지 후회: 3 điều hối hận trong cuộc đời

1) 참을걸:Sự kiên nhẫn
2) 즐길걸:Sự tận hưởng
3) 베풀걸:Sự chia sẻ

살면서 한번 놓치면 다시 돌아오지 않는 3가지: 3 thứ đã mất đi không bao giờ quay lại

1) 시간:Thời gian
2) 말:Lời nói
3) 기회:Cơ hội

살아가는데 가장 가치있는 3가지: 3 điều giá trị trong cuộc sống

1) 사랑:Tình yêu
2) 자신감:Sự tự tin
3) 긍정적 사고:Suy nghĩ lạc quan

성공적인 사람을 만들어 주는 3가지: 3 điều khiến bạn thành công

1) 근면:Chăm chỉ
2) 진실성:Trung thực
3) 헌신과 전념:Cống hiến và chuyên tâm

실패하는 사람을 만들어 주는 3가지: 3 điều khiến bạn thất bại

1) 술:Rượu
2) 자만:Tự mãn
3) 화냄:Giận dữ

인생에서 무너지면 다시 쌓을 없는 3가지: 3 điều khi đổ vỡ rất khó lấy lại

1) 존경:Lòng tôn kính
2) 신뢰:Sự tin cậy
3) 우정:Tình bằng hữu

 Sưu tầm

 

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất