quoc gia

Khi bạn muốn biết quốc tịch của một người nào đó, bạn có thể hỏi họ: “Bạn là người nước nào” câu này trong tiếng Hàn Quốc là 어느 나라 [...]

Từ vựng Hán Hàn

Từ vựng Hán Hàn tổng hợp,  với nguồn từ vựng phong phú về Hán Hàn, sẻ đơn giản và giao tiếp đa dạng với cách học Hàn ngữ  của bạn