Ngữ pháp(중급-고급문법)

1. Động từ + 기가 무섭게  Đây là dạng nhấn mạnh của -자마자, mang ý nghĩa là: Vế thứ nhất vừa kết thúc thì vế thứu

giao tiếp ngân hàng

1 ▶: 한일 은행의 본점은 어디입니까? Ngân hàng halin ở đâu 2▶ : 상업 은행의 동대문 지점은 어디입니까?

luyen-nghe-tieng-han

Nhiều bạn học tiếng Hàn phàn nàn rằng kỹ năng nghe là kỹ năng khó nhất. Hầu như khi nghe người Hàn nói, các bạn đều không hiểu được bao [...]