10 quy tắc để phòng ngừa ung thư toàn dân

국민  예방을 위한 10가지 수칙

[출처- 보건복지부]
[Nguồn- Bộ y tế phúc lợi Hàn Quốc]

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất